We are Supplier and Manufacturer of Agarwood oil , Agarwoodthailand : Krissana Agarwood Oil ไม้หอมกฤษณา : Agarwood, Agarwood Oil , Agarwood Manufacturers, Agarwood Suppliers, Krissana Oil, Agarwood Perfume, Agarwood Fragrance, Agarwood Essence, Agarwood Incense, Aquilaria, Aquilaria oil, Eaglewood, Eaglewood oil ,Aloeswood, Aloeswood oil, Aquilaria malaccensis, Aquilaria crassna, Aquilaria subintegra, Aquilaria hirta, Agarwood thailand, Agarwoodthailand, Agarwood tree, Krissana Agarwood Oil, ไม้หอม, กฤษณา, น้ำมันไม้กฤษณา,ไม้หอมกฤษณา,ไม้หอม กฤษณา, น้ำมันกฤษณา, ไม้กฤษณา, 
ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา รู้จักไม้กฤษณา เยี่ยมชมสวนคุณณัฐ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา ตลาดไม้กฤษณา Krissana.net Krissana.net

สาเหตุการเกิดกฤษณาที่ผ่านมามีการกล่าวอ้างและเข้าใจกันไปในลักษณะต่างๆ บางคนเข้าใจว่า เป็นแก่นของต้นกฤษณา บางคนเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะ ในต้นกฤษณาที่ตายแล้วหรือต้องตัดทิ้งให้ผุก่อน ทั้งนี้เนื่องจากผู้เก็บหา กฤษณาส่วนหนึ่งพบก้อนกฤษณาในต้นกฤษณาที่ผุแล้ว และทำให้เข้าใจว่า เชื้อราเป็นตัวการทำให้เกิดกฤษณาในต้นกฤษณา ด้วยเหตุนี้การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดกฤษณาที่ผ่านๆ มาได้เน้นการศึกษาเชื้อราและความสัมพันธ์ของเชื้อรากับการเกิดกฤษณา ในประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจและทำการศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า 50 ปี และได้ผลในทำนองเดียวกันว่า เชื้อราเป็นตัวทำให้เกิดกฤษณา มีเชื้อราจำนวนมากถูกแยกออกมาจากเนื้อไม้ส่วนที่เป็นกฤษณา และได้มีการทดลองใส่เชื้อราเข้าไปในต้นกฤษณาเพื่อกระตุ้นให้ต้นไม้สร้างกฤษณา จากผลการทดลองดังกล่าวจะได้กฤษณาในปริมาณ เล็กน้อยหรือเนื้อไม้มีการผุเป็นบริเวณกว้าง

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ ทำการศึกษาการเกิดกฤษณา ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้ผลออกมาแตกต่างจากการศึกษาของนักวิจัยจากประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง ผลการศึกษาพบว่า การสร้างกฤษณาเป็นกระบวนการรักษาบาดแผลของต้นกฤษณา เชื้อราไม่ได้เป็นตัวการที่สำคัญ แต่ตัวการอะไรก็ตามที่ทำให้เนื้อไม้ของ ต้นกฤษณา เป็นแผลได้จะกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างกฤษณาใต้บาดแผล สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกฤษณาจะส่งมาบริเวณบาดแผลและปรากฏให้เห็นเป็นสีน้ำตาลอ่อน ๆ ภายใน 2 วัน สีน้ำตาลจะเข็มขึ้นเป็น สีน้ำตาลเข้ม ภายในเวลา 1 เดือน แต่ยังไม่ให้กลิ่นหอมหรือมีกลิ่นเพียงจาง ๆ เมื่อถูกเผา

เมื่อบาดแผลมีอายุประมาณ 3 เดือน มีการสะสมกฤษณาใต้บาดแผลมากขึ้น และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่ มีกลิ่นแรงเมื่อเผาการสะสมกฤษณายังคงมีอยู่ ตลอดเวลา เมื่ออายุของแผลเพิ่มมากขึ้นและเมื่อบาดแผลมีอายุประมาณ 8 เดือน - 1 ปี กฤษณา ที่สะสมจะมีสีน้ำตาลดำ หรือเกือบดำ จัดได้ว่าเป็น กฤษณาเกรด 1 แต่อย่างไรก็ตามกฤษณาที่เกิดขึ้นนี้จะปรากฏเพียงเป็น แถบแคบๆ กว้าง 1 - 2 มิลลิเมตร การใช้สารเคมีบางอย่างทาแผลที่ทำขึ้นผล ที่ได้แสดงแนวโน้มว่า มีการสะสมกฤษณาเป็นแถบกว้างขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยกำลัง พยายามศึกษาต่อไป เพื่อสามารถกระตุ้นให้มีการสร้างกฤษณาได้มากกว่าที่ เป็นอยู่

การทดลองตอกตะปู เพื่อกระตุ้น ให้เกิดเชื้อราสร้างกฤษณา กฤษณาสามารถสร้างขึ้นได้ในต้นที่มีอายุต่างๆ ในต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 10 เซนติเมตร จนถึงขนาดใหญ่มาก ๆ และมีอายุมากเท่าไรก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากับต้นกฤษณาที่มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ไม่สามารถตรวจสอบกลิ่นกฤษณาจากบาดแผลที่ทำขึ้นได้ ซึ่งแสดงว่าในต้นกฤษณาที่มีอายุน้อย มากๆ การกระตุ้นจะไม่ประสบผลสำเร็จ

ลักษณะเด่นของต้นกฤษณาลักษณะหนึ่ง คือ มีความสามารถในการรักษาบาดแผล และสร้างเนื้อเยื่อมาปิดบาดแผลได้ดีและเร็วมาก ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากภายในเนื้อไม้ของต้นกฤษณามีเนื้อเยื่อประเภทเดียวกับ เนื้อเยื่อของเปลือก (pholem) กระจายปนอยู่ทั่วไปและจำนวนมาก ทำให้สามารถสร้างเปลือกขึ้นปิดแผลได้ทุกแห่งภายในเนื้อไม้ จากลักษณะ อันนี้น่าจะมี ความเป็นไปได้ที่จะปลูกกฤษณาเพื่อผลิตกฤษณา เป็นการค้า ถ้ามีการจัดการทำบาดแผลบนต้นกฤษณา และหมุนเวียนเจาะให้มีระบบ แผลที่เจาะก็สามารถ กลับสู่สภาพปกติได้ ในขณะเดียวกันต้นกฤษณาก็จะเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นได้ และสามารถให้ผลผลิตกฤษณาตลอดไปเช่นเดียวกับการปลูกไม้ผลเพื่อเก็บเกี่ยวผล

กล่าวโดยสรุปแล้วกฤษณาเป็นน้ำมันหรือยางที่สร้างขึ้นในต้นไม้สกุลไม้กฤษณา การสร้างกฤษณาเป็นผลมาจากการบาดเจ็บและเกิดบาดแผลในเนื้อไม้ ดังนั้นการกระตุ้นให้ต้นกฤษณาสร้างกฤษณาจึงเป็นสิ่งที่อาจปฏิบัติได้
เกี่ยวกับเรา krissana.net รู้จักไม้กฤษณา เยี่ยมชมสวนคุณณัฐ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา ตลาดไม้กฤษณา ติดต่อเรา