We are Supplier and Manufacturer of Agarwood oil , Agarwoodthailand : Krissana Agarwood Oil ไม้หอมกฤษณา : Agarwood, Agarwood Oil , Agarwood Manufacturers, Agarwood Suppliers, Krissana Oil, Agarwood Perfume, Agarwood Fragrance, Agarwood Essence, Agarwood Incense, Aquilaria, Aquilaria oil, Eaglewood, Eaglewood oil ,Aloeswood, Aloeswood oil, Aquilaria malaccensis, Aquilaria crassna, Aquilaria subintegra, Aquilaria hirta, Agarwood thailand, Agarwoodthailand, Agarwood tree, Krissana Agarwood Oil, ไม้หอม, กฤษณา, น้ำมันไม้กฤษณา,ไม้หอมกฤษณา,ไม้หอม กฤษณา, น้ำมันกฤษณา, ไม้กฤษณา, 
ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา รู้จักไม้กฤษณา เยี่ยมชมสวนคุณณัฐ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา ตลาดไม้กฤษณา Krissana.net Krissana.net

ชื่ออังกฤษ : Eagle Wood, Lignum Aloes, Agarwood, Aloe Wood, Calambac, Aglia, Akyaw.
ชื่อตามพฤกษศาสตร์ : Aquilaria crassna Pierse
ชื่อวงศ์ : Thymelaeaceae
คำว่า Aquilaria มาจากภาษาลาติน และภาษา อัคคาเดียน คือ "Aquila" หรือ "aquilae" (ภาษาลาติน) หมายถึง นกอินทรีย์ "ekle" (ภาษาอัคคาเดียน) หมายถึง ดำ ,เข้ม, กลางวัน ไม้สกุล Aquilaria นี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 25 ชนิด แต่ที่พบในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ชนิด คือ
1. Aquilaria malaccensis
2. Aquilaria crassna
3. Aquilaria subintegra
4. Aquilaria hirta

Aquilaria malaccensis
ชื่อพื้นเมือง ไม้หอม
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 40 เมตร ลำต้นเปลา เปลือกเรียบ สีเทาหรือขาว ใบเดี่ยวรูปรีหรือ รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่นม้วนเล็กน้อย แผ่นใบบางเรียบ ด้านบนใบมัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม ออกดอกด้านข้างกิ่ง ดอกเล็ก สีเขียวอมเหลือง กลีบดอกรวมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ มีขนอ่อนปกคลุมทั่วไป ผล รูปไข่ ปลายมน
แหล่งอาศัย ตามป่าชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ทั่วไป
แหล่งที่พบในประเทศไทย พบมากทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดตรัง
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า มาเลเซีย

Aquilaria crassna
ชื่อพื้นเมือง กฤษณา
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-30 เมตร ลำต้นตรง เปลือกเรียบ ใบและดอกลักษณะเหมือน Aquilaria malaccensis แต่ปลายผลเป็นติ่งเล็กน้อย มีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองตามผิวผลหนาแน่น ฐานผลติดอยู่บนกลีบรวม ซึ่งมีแฉกของส่วนยาวกว่ากลีบส่วนล่างที่ติดกันคล้ายรูประฆัง และแฉกของกลีบรวมหุ้มแนบ
แหล่งอาศัย ขึ้นกระจายทั่วไปตามพื้นที่เป็นสันดอนไม่มีน้ำขังในป่าดงดิบ ซึ่งส่วนใหญ่พบในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นจันทบูรณ์ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ผลแก่ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
แหล่งที่พบในประเทศไทย นครนายก, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, ตราด
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม

Aquilaria subintegra
ชื่อพื้นเมือง กาฮารู
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 เมตร ใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่มหรือมน ใบยาว 19-27.5 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นแบบกระดาษมีขนอ่อนขึ้นปกคลุมทั่วไป ดอกออกเป็นช่อตรงง่ามกิ่ง มี 8-20 ดอก ดอกสีขาว ผลแบบผลแห้ง รูปยาวเรียว
แหล่งอาศัย พบตามป่าชุมชื้น สูงกว่าระดับน้ำทะเล 300-500 เมตร
แหล่งที่พบในประเทศไทย ปัตตานี, นราธิวาส
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ มาเลเซีย

Aquilaria hirta
ชื่อพื้นเมือง จะแน
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 14 เมตร ใบเดี่ยวปลายใบแหลม โคนใบมนขอบขนาน ความยาวของใบ 6.5-14 เซนติเมตร กว้าง 2.5-5.5 เซนติเมตร มีขนอ่อนขึ้นปกคลุมใบ ดอกออกตามซอกใบ ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน มีขนขึ้นปกคลุม ดอกบานช่วงเดือนมีนาคม ผลเรียวแหลมคล้ายหอกและมีติ่งยื่นออกมา
แหล่งอาศัย พบขึ้นตามที่ราบ
แหล่งที่พบในประเทศไทย นราธิวาส
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ มาเลเซีย
เกี่ยวกับเรา krissana.net รู้จักไม้กฤษณา เยี่ยมชมสวนคุณณัฐ ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา ตลาดไม้กฤษณา ติดต่อเรา